CheCyId =  Chevron Cylinder Identification
Identifikace Chevronového Cylindru

březen 2017, Petr Frantík
poslední aktualizace: srpen 2017
http://checyid.kitnarf.cz


CheCyId

         CheCyId slouží pro identifikaci lomových vlastností materiálu válce opatřeného chevronovým vrubem zatíženého tříbodovým ohybem.
 
CheCyId provádí modelování statického zatěžování s rozvíjející se trhlinou pomocí nelineárních numerických modelů s variabilní nelinearitou.
 
CheCyId disponuje grafickým rozhraním, provádí výpočet v reálném čase a umožňuje uživateli jej přímo řídit.
 
CheCyId užívá pro modelování metodu konečných prvků s prostorovými modely.
 
stažení aplikace, dokumentace
 
 
 
 
 
 

Vyvinuto v rámci projektu DG16P02R007 NAKI II – Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, podporovaného Ministerstvem kultury České republiky. Copyright 2017 Petr Frantík, http://checyid.kitnarf.cz, e-mail: kitnarf at centrum dot cz